Politica privind securitatea datelor cu caracter personal

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A WEBSITE-ULUI  https://bigrangeservice.ro/

Scopul acestei Politici de confidențialitate este să vă explice ce date cu caracter personal colectăm prin intermediul website-ului https://bigrangeservice.ro/, de ce le colectăm și ce facem cu ele.

Aceste informații sunt importante. Sperăm că le veți citi cu atenție.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

1.       Cine suntem?

Societatea noastra, BIG RANGE SERVICE SRL cu sediul in Str. Breslelor, nr 13, Sector 5, București, cod unic de înregistrare 41891041, înregistrată la Registrul Comerului sub nr. J40/15449/2019, în calitate de autor, proprietar si administrator al website-ulu https://bigrangeservice.ro/ si in calitate de „operator” în sensul normelor instituite de legislaia naională și de Regulamentul General privind Protecia Datelor (Regulamentul nr. 679 elaborat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene privind protectia persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE) (rom. RGPD, engl. GDPR), care a intrat in vigoare de la data de 25 mai 2018, prelucrează date cu caracter personal, angajându-se în aceste sens să respecte dreptul la viață privată al persoanelor care accesează website-ul și să asigure protectia corectă a prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (DCP) pentru vizitatori și utilizatori.

 Ne puteți contacta oricând pentru informații și lămuriri suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, folosind următoare date de contact:

– Adresa poștală: Str. Breslelor, nr 13, Sector 5, București

– Telefon: 0735 558 267

– Responsabilul cu protecia datelor personale (DPO) poate fi contactat la adresa: e-mail: data.protection@bigrangeservice.ro

2.  Cui se aplica aceasta politica?

Această Politică de confidențialitate se aplică urmatoarelor categorii de persoane:

 – Vizitatori – reprezintă persoanele care accesează pagina https://bigrangeservice.ro/  anonimi;

– Utilizatori – reprezintă persoanele care utilizează site-ul și completează formularele de contact din website.

Deși puteți accesa conținutul website-ului fără a furniza vreo informație personală, cu excepția cookie-urilor (în acest sens vă rugăm să consultați sectiunea 11. Politica de cookie-uri pentru detalii suplimentare), în cazul în care completati online informații cu caracter personal, societatea noastră le poate utiliza ulterior în scopul declarat în acest document.

Punerea la dispoziție a datelor/informațiilor solicitate prin intermediul site-ului https://bigrangeservice.ro/ este considerată ca reprezentând consimțământul dumneavoastră expres pentru ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de BIG RANGE SERVICE SRL, în conformitate cu scopurile menionate mai jos.

Atentionăm vizitatorii și utilizatorii în mod expres ca toate prelucrările de date cu caracter personal se refera exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea site-ului de către copiii care nu au împlinit vârsta de 16 ani este interzisă. In cazul in care are totuși loc o asemenea situatie, având consecintă procesarea datelor cu caracter personal ale copiilor sub 16 ani, vom sista procesarea acestor date imediat ce vom afla un astfel de fapt. Răspunderea pentru utilizarea site-ului de către copii apartine în exclusivitate părintilor.

3. Ce date personale colectăm și de ce le colectăm?

Datele personale pe care le solicităm prin completarea formularelor de comunicare din website-ul https://bigrangeservice.ro/ sunt:
– date de identificare: numele și prenumele;

– date de contact: adresa e-mail și numarul de telefon;

– date de autentificare: username si parolă pentru acces la conturi și servicii;

Datele personale colectate în mod automat prin utilizarea website-ului  https://bigrangeservice.ro/ sunt:

– date colectate de modulele cookie pentru a imbunătăți experiența de navigare a tuturor vizitatorilor, pentru a măsura eficiența website-ului și pentru marketingul digital orientat pe preferințele utilizatorilor. (Pentru mai multe detalii accesați secțiunea 12. Politica de cookie-uri)

În cazul vizitatorilor site-ului, BIG RANGE SERVICE SRL nu cunoaște date despre aceștia, cu exceptia cookie-urilor (pentru detalii suplimentare va rugam sa consultați secțiunea 12. Politica de cookie-uri), dar monitorizează numărul vizitatorilor și sectiunile din site care sunt vizitate în scop statistic.

În cazul în care nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale vă rugăm să nu completati formularele de utilizator pe site. Totodată, în măsura în care ați fost inițial de acord cu prelucrarea, însă ulterior v-ați răzgândit, vă puteți retrage oricând consimțământul de prelucrare, sens în care: în privința datelor de identificare și de contact ne puteti transmite solicitarea dvs prin e-mail sau telefonic, utilizând datele înscrise pe site.

 Pentru situatiile în care datele dumneavoastră personale sunt completate de o tertă persoană, nu ne asumăm responsabilitatea în ce privește autorul înscrierilor.

4. Care este scopul in care prelucram datele cu caracter personal?

Scopul în care prelucrăm datele personale pe care ni le furnizati sunt:

– pentru înregistrarea dumneavoastră ca beneficiar al serviciilor on-line;

– pentru a primi informatii ulterioare prin e-mail referitoare la campaniile noastre de marketing, în măsura în care v-ați exprimat acordul expres în acest sens, prin accesarea formularului existent online;

– pentru cunoașterea preferinelor dumneavoastră, în măsura în care v-ați exprimat acordul expres în acest sens, prin accesarea formularului existent online;

– pentru a ne putea transmite comentarii cu privire la serviciile și produsele noastre;

– pentru a vă transmite news-letter – scrisoarea periodică transmisă prin e-mail prin care vei fi informati cu toate noutăile apărute, în măsura în care v-ați exprimat acordul expres în acest sens, prin accesarea formularului existent online;

– pentru corespondena ulterioară cu dumneavoastră;

– pentru transmiterea ofertelor solicitate în mod special prin intermediul comentariilor scrise pe site; procesarea cererilor de ofertă, până la preluarea clientilor de către departamentul vânzări; parcurgerea etapelor premergătoare încheierii unui contract; pentru efectuarea programărilor în service;

– în scopul solutionării diferitelor cereri/întrebări/sesizări/plângeri formulate de utilizatori.

 Vă rugăm să aveți în vedere că, în cazul în care vom intenționa să vă prelucrăm datele cu caracter personal în alte scopuri decât cele pentru care le-am colectat inițial și care nu sunt scopuri conexe celor inițiale, vă vom informa în prealabil și vă vom furniza toate informațiile relevante, prelucrarea subsecventă facându-se numai în măsura în care exită un temei legal pentru efectuarea ei.

5. Care sunt temeiurile in care va prelucram datele cu caracter personal

Consimțământul – În cazul în care nu se aplică vreun alt temei de legalitate al prelucrării prevăzut mai jos, BIG RANGE SERVICE SRL va obține întotdeauna consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice mai sus menționate. Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale copiilor sub 16 ani va fi necesar consimțămânul părintelui sau al altui titular al autorității părintești.

Executarea/Încheierea unui contract – Prelucrarea este necesară pentru executarea de către BIG RANGE SERVICE SRL a unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau pentru a face demersuri, la cererea dumneavoastră, înainte de încheierea unui contract (de exemplu, pentru a vă transmite o ofertă de produse la solicitarea dumneavoastră, pentru a vă face o programare la service, la solicitarea dumneavostră etc.)

Obligație legala – Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului BIG RANGE SERVICE SRL, obligație stabilită de legislația UE sau a unui Stat Membru, inclusiv România (de exemplu, pentru a îndeplini obligațiile de facturare și de raportare prevăzute de lege etc.)

Interes legitim – Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de BIG RANGE SERVICE SRL sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate (de exemplu, în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justitie, în scopuri administrative interne, pentru protejarea dreptului de autor și a drepturilor conexe etc.)

6. Cine sunt destinatarii datelor cu caracter personal pe care le prelucram

Datele personale înscrise de dvs pe acest website sunt văzute și de către alte persoane juridice, care, în funcție de fiecare situație concretă în parte, pot avea calitatea de operatori independenți / operatori asociati sau împuterniciti.

 În acest sens, este posibil să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal către:

– Programatori și dezvoltatori IT care se ocupă de mentenana, modificarea aplicatiei, update-uri acțiuni realizate de furnizorul selectat pentru asigurarea mentenanței siteului web.

– Specialiști IT care se ocupă de securizarea infrastructurii.

– Societăți cu care colaborăm în scopuri de efectuare de comunicări comerciale;

– Specialiști IT care se ocupă de furnizarea serviciilor aferente cookie-urilor (a se vedea detalii în secțiunea 12. Politica de cookie-uri)

– Societăți cu care colaborăm în scopuri de facturare, contabilitate și auditare;

– Alți colaboratori sau contractori cu care BIG RANGE SERVICE SRL a încheiat relații contractuale în vederea livrării /prestării produselor sau serviciilor contractate sau solicitate de dumneavoastră;

– Consultanți externi pe care îi contactăm în situații specifice (de exemplu, avocați, experți etc., în caz de litigiu);

– Autorități și organisme publice, respectiv organe de cercetare și instanțe de judecată, în măsura în care transmiterea datelor către aceștia este impusă de lege și/sau este necesară în caz de litigiu.

7. Cum si cat pastram datele dumneavostra cu caracter personal

Datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat sunt prelucrate numai în interiorul UE și al Spațiului Economic European și nu vor fi transferate în afara UE sau al Spațiului Economic European.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt supuse unui proces decizional automat, inclusiv profilare.

Perioada în care vom păstra datele utilizatorilor pe site este determinată după următoarele criterii:

 1. În cazul vizitatorilor site-ului, datele colectate prin cookies se păstrează pe durata definită, în fiecare caz în parte, în sectiunea 12. Politica de cookie-uri;
 2. În cazul utilizatorilor site-ului care și-au creat un cont, datele colectate se păstrează atât timp cât utilizatorul nu a solicitat dezactivarea contului său de utilizator și încă 12 luni după dezactivare;
 3. În cazul în care un potențial client solicită o ofertă, programare service sau solicită sa fie contactat, dacă aceasta nu s-a finalizat cu încheierea unui contract, atunci datele se păstrează timp de maximum 12 luni de la data colectării lor.
 4. În cazul clientilor care au finalizat perioada de ofertare cu semnarea unui contract – pe o perioadă egală cu durata contractuală (inclusiv eventuale perioade de garanție acordate de BIG RANGE SERVICE SRL sau producători), plus perioada necesară pentru expirarea termenului de prescripție (termenul general de 3 ani sau un alt termen special, în cazul în care este aplicabil) și pentru respectarea prevederilor legale referitoare la arhivare.

8. Care sunt drepturile dumneavostra in raport cu datele personale pe care le prelucram?

Utilizatorii site-ului https://bigrangeservice.ro/ au posibilitatea exercitării următoarelor drepturi în relatie cu BIG RANGE SERVICE SRL:

 8.1 Dreptul de acces la datele personale:

Aveți dreptul de a obține de la BIG RANGE SERVICE SRL, atunci când aceasta acționează în calitatea sa de operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate de aceasta, iar în caz afirmativ, vi se vor furniza informațiile referitoare la: scopurile prelucrării; categoriile de date vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari ale datelor; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența dreptului de a solicita BIG RANGE SERVICE SRL rectificarea sau ștergerea datelor ori restricționarea prelucrării lor sau a dreptului de a vă opune prelucrării; dreptul de a depune o plângere în fața ANSPDCP; dacă datele nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora; dacă este cazul, existența unui proces decizional automatizat, inclusiv profilingul, precum și informații pertinente privind logica utilizată, semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Dacă alegeți să vă exercitați dreptul de acces la date mai des, formulând mai mult de o solicitare în decurs de 12 luni de la data ultimei solicitări, atunci informațiile de mai sus vă vor fi furnizate contra unui cost ce vă va fi comunicat în prealabil și care se va stabili pentru a acoperi cheltuielile administrative efectuate cu furnizarea acestor informații.

8.2. Dreptul la rectificarea datelor

În cazul în care sesizati că datele dumneavoastră personale sunt inexacte sau incomplete, aveti dreptul de a solicita rectificarea sau completarea acestora prin transmiterea unei solicitări la adresa: data.protection@bigrangeservice.ro


Trebuie să cunoașteti că orice rectificare se va putea face într-o perioadă de maxim o lună de la data solicitării, iar în conditii speciale acest termen putând fi extins cu maxim două luni, situatie în care vă vom informa cu privire la prelungire.

8.3. Dreptul la stergerea datelor sau “Dreptul de a fi uitat” –

Este dreptul dumneavoastră de a obtine din partea societătii noastre ștergerea datelor cu caracter personal de pe site, fără întârzieri nejustificate, iar noi, ca operator, avem obligaia de a da curs cererii în cazul în care există unul dintre motivele:

– datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;

– vă retrageti consimământul pe baza căruia are loc prelucrarea sau când nu mai subzistă temeiul legal al prelucrării;

– atunci când vă opuneti prelucrării datelor dumneavoastră;

– atunci când datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;

– dacă intervine o obligatie legală de ștergere, pe care o vom respecta în calitate de operator;

– dacă datele cu caracter personal aparțin unor copii cu vârsta sub 16 ani, iar părintii sau persoanele care exercită drepturile părintești își retrag consimământul acordat.

Vă rugăm să aveți în vedere că vă putem refuza cererea de ștergere a datelor in următoarele situații:

 1. a) prelucrarea este necesara pentru respectarea unei obligații legale aplicabile BIG RANGE SERVICE SRL;
 2. b) prelucrarea este necesară pentru rațiuni ținând de interesul public în domeniul sănătății publice, în condițiile restrictive impuse de GDPR;
 3. c) prelucrarea este necesara în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în condițiile GDPR, în măsura în care exercitarea dreptului poate face imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;
 4. d) prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

8.4. Dreptul la restrictionarea prelucrării datelor personale

Aveți dreptul de a solicita restricțioarea accesului la datele cu caracter personal în unul din urmatoarele cazuri:

– În cazul în care contestați acuratețea datelor prelucrate, putei solicita să se restricioneze accesul la acestea în perioada necesară verificării datelor și rectificării;

– Dacă descoperii că prelucrarea este ilegală, dar totuși nu doriti ștergerea datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea utilizării lor;

– Dacă societatea noastră nu mai are nevoie de datele personale, însă dumneavoastră doriti să le păstrăm pentru a le utiliza la o acțiune în instantă;

– Dacă v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale societății noastre, în calitate de operator, prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

 De asemenea, dacă există situatia ridicării restrictiei la prelucrare, vă vom informa în timp util.

8.5. Dreptul de a vă retrage consimțământul 

În cazul în care datele dumneavoastră se procesează ca urmare a acordului exprimat, aveti posibilitatea în orice moment să transmiteti un e-mail la adresa data.protection@bigrangeservice.ro prin care să ne anunati că nu mai sunteti de acord cu prelucrarea datelor personale.

Retragerea acordului/consimțămăntului prelucrării datelor dvs. personale are ca efect încetarea prelucrării. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 8.7. Dreptul de a vă opune prelucrării

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră include urmatoarele aspecte:

– de a vă opune în orice moment, din motive legate de situația dvs. particulară, ca datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări întemeiate pe interesul public sau pe interesul legitim. În caz de opoziție, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza decât dacă există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra drepturilor dumneavoastră sau dacă scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

– de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, inclusiv in ceea ce privește crearea de profiluri in acest scop.

 8.8. Dreptul de a vă adresa justiției și/sau ANSPDCP;

În cazul în care considerati că prelucrarea datelor dvs. este făcută  de BIG RANGE SERVICE SRL cu încălcarea GDPR, aveți și următoarele drepturi:

 1. a) dreptul de a depune plângere la ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sediu: București, Bdul Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, CP 010336; Telefon: +40.318.05.92.11, Fax: +40.318.05.96.02 email: anspdcp@dataprotection.ro, website: www.dataprotection.ro);
 2. b) dreptul de a formula acțiune în justiție.

8.10. Chestiuni practice

Toate drepturile mentionate la punctele 8.1-8.8 de mai sus se execita prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la sediul BIG RANGE SERVICE SRL din Str. Breslelor nr 13, sector 5, București sau la adresa de email data.protection@bigrangeservice.ro cu referinta „solicitare GDPR”, iar drepturile prevăzute la punctul 8.9 se exercita prin cerere scrisă înaintată autoritătii competente conform punctului 8.9.

Vă rugăm să aveți în vedere că, dacă avem dubii cu privire la identitatea solicitantului, putem solicita informatii suplimentare pentru confirmarea identitătii.

Vă rugăm să aveți în vedere că dacă furnizarea anumitor date cu caracter personal este impusă de lege sau reprezintă o cerință absolut necesară pentru perfectarea contractului, nefurnizarea acestor date (inițială sau survenită ulterior prin exercitarea drepturilor dvs.) poate conduce la imposibilitatea prestării/livrării de către BIG RANGE SERVICE SRL  a serviciului/bunului pe care l-ați solicitat.

9. Utilizarea canalelor de Social Media

BIG RANGE SERVICE SRL folosește și canalele de social media pentru a prezenta activitatea, serviciile și condiiile particulare pe care le oferim clienilor noștri. Utilizarea canalului specific de social-media este evidențiată pe acest site cu butoane specifice fiecarui canal.

Puteti urmări prezentările pe care le încărcăm pe pagina noastra de YouTube sau putei să urmariti linkurile de pe site-ul nostru sau pe cele asociate contului Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, Google +. Fiecare canal social-media are propria politică privind modul în care procesează datele dumneavoastră personale când accesați site-urile lor.

De exemplu, dacă alegeți să vizionați unul dintre videoclipurile noastre pe YouTube, vi se va solicita consimțământul explicit pentru a accepta cookie-urile YouTube; dacă vă uitati la activitatile noastre pe Facebook vi se va cere consimțământul explicit pentru acceptarea cookie-urilor Facebook; același lucru este valabil și pentru alte servicii.

Dacă aveți nelămuriri sau întrebari legate de utilizarea datelor dumneavoastră personale de către acele site-uri asociate canalelor media menționate mai sus, trebuie să citiți cu atenție politicile de confidențialitate furnizate de acestea, înainte de a le utiliza.

Pentru informații privind scopul și volumul colectării datelor și procesarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Facebook, precum și cu privire la drepturile dumneavoastră în acest sens și posibilitatile de configurare pentru protejarea spațiului dumneavoastră privat, vă rugăm să consultați informațiile privind protecția datelor de la Facebook: http://www.facebook.com/

Daca nu doriți ca Facebook să asocieze contului dumneavoastra de Facebook datele colectate la accesarea paginii noastre web, trebuie sa vă deconectați de pe Facebook la accesarea paginii noastre web.

Pentru informații privind scopul și volumul colectării datelor și procesarea și utilizarea ulterioara a datelor de către YouTube, precum și cu privire la drepturile dumneavoastră în acest sens și posibilitatile de configurare pentru protejarea spațiului dumneavoastră privat, vă rugam să consultați informațiile privind protecția datelor de la Google: https://www.google.com/

10. Actualizarea politicii de confidentializate. Actualizarea datelor

Politica noastră de confidenialitate se poate actualiza periodic, în acord cu eventualele modificări survenite pe plan legislativ și/sau survenite din prisma intereselor noastre legitime. Orice modificări aduse Politicii de confidenialitate vor fi postate pe pagina web https://bigrangeservice.ro/ și, în cazul în care modificările sunt importante, vom furniza o notificare prin e-mail privind modificările aduse Politicii de confidenialitate. Continuarea accesului dumneavoastră la conținutul site-ului https://bigrangeservice.ro/ constituie un accept al politicii noastre actualizate de confidențialitate. Pentru orice sugestii sau reclamații cu privire la conținutul politicii de confidențialitate vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail data.protection@bigrangeservice.ro 

În ipoteza în care datele dvs. personale au suferit modificări, iar pe cale de consecință se impune actualizarea acestora, vă adresăm rugamintea de a ne comunica cu operativitate acest lucru, la urmatoarea adresa: Str. Breslelor nr. 13, sector 5, București, cu mențiunea clară pe plic „Solicitare GDPR” sau prin e-mail la adresa: data.protection@bigrangeservice.ro (a se vedea dreptul de rectificare a datelor).

11. Link-uri utile

Autoritatea Naională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – click AICI.

12. Politica de cookie-uri

12.1. Ce sunt cookie-urile?

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către terminalul utilizatorului către un server bigrangeservice.ro sau către un server al unei terțe părți.

12.2. La ce sunt folosite cookie-urile?

Aceste fișiere fac posibilă în principal recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului.

Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile casășigrădină.ro pentru a oferi servicii mai adaptate utilizatorilor, ex: – preferințele în materie de confidențialitate online, coșul de cumpărături sau publicitate relevantă. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre de internet, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor, fără a permite identificarea personală a utilizatorului.

12.3. Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site?

Noi plasam un numar de cookie-uri atunci cand vizitati Website-ul nostru. Aceste cookie-uri sunt impartite in 3 grupuri de cookie-uri: cookie-uri functionale; chestionare analitice si statistice; reclame si cookie-uri sociale. Puteti sa va retrageti in orice moment consimtamantul dvs. cu utilizarea de catre BIG RANGE SERVICE SRL a cookie-urilor.

12.4. Dezactivarea și refuzul cookie-urilor

 11.4.1. Puteti evita plasarea cookie-urilor prin configurarea browserului dvs. ca atare. Instructiuni despre cum se poate face acest lucru pot fi gasite aici:

 •   Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
 •   Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
 •   Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en   
 •   Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences  
 •   Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_BE&viewlocale=en_US     

 Cu toate acestea, interzicerea cookie-urilor atunci cand vizitati Website-ul poate determina incetarea functionarii corecte a anumitor sau a tuturor functiilor Website-ului.

12.4.2. Cand vizitati site-ul, BIG RANGE SERVICE SRL plaseaza un numar de cookie-uri. Cele mai multe date referitoare la aceste cookie-uri, plasarea si utilizarea acestora permit identificarea dvs., iar BIG RANGE SERVICE SRL le utilizeaza pentru a obtine o imagine asupra modului in care dvs. si alti vizitatori folositi Website-ul prin colectarea de date statistice si de utilizare, care permit BIG RANGE SERVICE SRL sa ofere o experienta mai buna pe Website.

12.4.3 Puteti oricand sa va retrageti consimtamantul cu utilizarea de catre BIG RANGE SERVICE SRL a cookie-urilor. Pentru a va exersa acest drept, este suficient sa stergeti cookie-urile care au fost plasate pe dispozitiv. Pentru a face acest lucru, vi se cere sa va referiti la instructiunile corespunzatoare ale producatorului dvs. de browser, asa cum sunt enumerate mai sus.

12.5. Informații suplimentare utile

bigrangeservice.ro folosește serviciile următoarelor terțe părți în scopul oferirii de funcționalități, pentru analiză și pentru publicitate. Este posibil ca aceste terțe părți să seteze și să folosească cookie-uri și/sau tehnologii similare pe website-urile și în aplicațiile operate de bigrangeservice.ro, precum și pe website-uri și în aplicații altele decât cele operate de bigrangeservice.ro

Pentru mai multe detalii, consultați politicile de protecție a datelor precum și ghidurile de administrare a preferințelor utilizatorilor și posibilitățile de dezactivare oferite de companiile care gestionează aceste servicii, după caz.

Google Analytics

Categorie: Analiză

Scop: Web analytics

Politici: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Google AdWords

Categorie: Publicitate

Scop: Remarketing

Politici: https://policies.google.com/privacy, https://policies.google.com/technologies/ads

FACEBOOK

Categorie: Publicitate

Scop: Remarketing

Politici: https://www.facebook.com/privacy/explanation